Üyelik Başvuru Formu

Complete the form below to become a member:Türkiye Acil Tıp Derneği

Dernek hizmetlerinden faydalanma

Dernek kurs, sempozyum ve kongre faaliyetlerine indirimli katılım hakkı

TATDEM Üyeliği ile kongre sunumları dahil TATD Dijital Eğitim Materyallerine Erişim Hakkı Kazanılır.

Membership Terms

Acil Tıp Uzmanı ya da Acil Tıp Asistanı hekimler başvurabilir. 

TATDEM Üyeliği tüm hekimlere açıktır. 

Lütfen Üyelik Formu'nu doldurup imzalayınız, imzalı formu 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopinizle birlikte aşağıdaki adrese gönderiniz.

Türkiye Acil Tıp Derneği, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 

No: 274/5 Mahall Ankara F Blok No: 8 Çankaya/ANKARA


Loading